پلتفرم WEBSAFE مختص به مهاجران در بالکان غربی منتشر شده است

یک پلتفرم آنلاین راه‌اندازی شد که به ارائه اطلاعات برای مهاجرانی که در بالکان غربی سفر می‌کنند یا در آن اقامت دارند اختصاص داده شده است! ,

پروژه «اقدامات اطلاعاتی و ایجاد ظرفیت در مورد پناهندگی، مهاجرت قانونی و غیرقانونی در افغانستان، عراق و بالکان غربی (IKAM)» پلتفرم آنلاینی به نام ‘WeBSafe’ را در آوریل 2022 منتشر شد. این پلتفرم شامل یک وبسایت، و یک اپلیکیش مبتنی بر وب وموبایلی (موجود برای iOS و اندروید) است که هدفش ارائه یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای مهاجرانی است که در سرتاسر منطقه بالکان غربی سفر یا اقامت دارند. WeBSafe شماره تماس‌های اضطراری، اطلاعات مربوط به کمک‌های موجود و رویه‌های پناهندگی در منطقه را ارائه می‌دهد، و هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی می‌شود. این پلتفرم به 8 زبان از جمله پشتو، عربی، بنگالی، فارسی/دری، فرانسوی، کردی، اردو، و انگلیسی در دسترس است. . . WeBSafe توسط مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت (ICMPD) با همکاری ذسنفعان مدیریت مهاجرت از باکان غربی ایجاد شده است و تأمین مالی آن از سوی صندوق AMIF اتحادیه اروپا و دولت اتریش صورت می‌گیرد.

. .

پروژه «اقدامات اطلاعاتی و ایجاد ظرفیت در مورد پناهندگی، مهاجرت قانونی و غیرقانونی در افغانستان، عراق و بالکان غربی (IKAM)» پلتفرم آنلاینی به نام ‘WeBSafe’ را در آوریل 2022 منتشر شد. این پلتفرم شامل یک وبسایت، و یک اپلیکیش مبتنی بر وب وموبایلی (موجود برای iOS و اندروید) است که هدفش ارائه یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای مهاجرانی است که در سرتاسر منطقه بالکان غربی سفر یا اقامت دارند. WeBSafe شماره تماس‌های اضطراری، اطلاعات مربوط به کمک‌های موجود و رویه‌های پناهندگی در منطقه را ارائه می‌دهد، و هر سه ماه یکبار به‌روزرسانی می‌شود. این پلتفرم به 8 زبان از جمله پشتو، عربی، بنگالی، فارسی/دری، فرانسوی، کردی، اردو، و انگلیسی در دسترس است. . . WeBSafe توسط مرکز بین‌المللی توسعه سیاست مهاجرت (ICMPD) با همکاری ذسنفعان مدیریت مهاجرت از باکان غربی ایجاد شده است و تأمین مالی آن از سوی صندوق AMIF اتحادیه اروپا و دولت اتریش صورت می‌گیرد.

. .

Share
Share
Tweet

Project implemented by