اگر بطور غیرقانونی در کشور هستید چه انتظاری می توانید داشته باشید؟

– بعد از اعلام قصد درخواست پناهندگی، فرم شهادتنامه («برگه پلیس»، «برگه سفید» معروف) صادر می‌شود. فرم گواهی 15 روز اعتبار دارد. توجه داشته باشید که در صورت عدم ارائه درخواست پناهندگی خود در مدت فوق‌الذکر، در معرض خطر اخراج هستید. – آدرس محل اقامت خود را ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته‌اید کمپ را ترک کنید و یا می‌خواهید آدرس فعلی محل اقامت خود را تغییر دهید، لطفاً توجه داشته باشید که در صورت عدم انجام صحیح این کار، در خطر اخراج خواهید بود. ترک آدرس فعلی خود بدون اطلاع قبلی، به منزله خروج از رویه پناهندگی تلقی می‌گردد (تصور می شود که شما کشور را ترک کرده‌اید)؛ – ترک کمپ بدون اطلاع قبلی منجر به لغو اقامت می‌شود؛ – در صورت اخراج، این احتمال وجود دارد که در یک “کمپ محصور” تحت نظر (بازداشت) قرار بگیرید؛ – محدودیت جابجایی می‌تواند با محدودیت جابجایی در یک محوطه باریک مشخص شود؛‌ – ریسک نکنید که تبدیل به یک قاچاقچی یا تاجر انسان شوید. مجازات برای این دسته از جرائم کیفری می‌تواند منجر به حداکثر مجازات یعنی حبس شود. – اگر بدهکار هستید و توانایی بازپرداخت پول را ندارید، خطر بزرگی وجود دارد که قربانی قاچاق انسان شوید. – صرف نظر از اینکه مدارک شناسایی داشته باشد یا نه، شما از نظر کیفری مسئول هستید. ریسک نکنید که به جرم کیفری دستگیر یا مجازات شوید؛ – عبور غیرقانونی از مرز نیز نقض قانون است و شما در معرض خطر بازگردانده شدن به کشوری هستید که از آن آمده‌اید، یا در صورت تلاش شما برای خروج غیرقانونی، به BiH بازگردانده می‌شوید. – گدایی یا اشتغال غیرقانونی جرم محسوب می شود و شما در خطر جریمه شدن برای آن نوع کار غیرقانونی هستید؛ – لطفاً به تصمیمات مقامات احترام بگذارید و راه‌های قانونی را برای احقاق حقوق خود بکارگیرید‌