من به یک وکیل نیاز دارم

به محض ورود به آلبانی، لطفا در نقطه ورود با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین پست پلیس مرزی بروید. پلیس مرزی با توجه به نیازها یا آسیب پذیری های فردی به موارد کمک می کند یا آنها را ارجاع می دهد.

مقام ایالتی/سازمانزمینه شغلی
UNHCRکمک حقوقی رایگان
خدمات آلبانیایی برای پناهندگان و مهاجران (RMSA)کمک حقوقی رایگان