من به یک وکیل نیاز دارم

مقام ایالتی/سازمانآدرستلفنحضور در کمپزمینه شغلی
مرکز پذیرش BOŽAJBožaj bb
مرکز پذیرش SPUŽSpuž bb
مکرز پراوانیJovana Tomaševića 31/6, پودگوریتسا+382 202 309 13کمک حقوقی رایگان
CIVIC ALLIANCEStudentska ulica 21A, پودگوریتسا+382 205 136 87بلهکمک حقوقی رایگان