اگر بطور غیرقانونی در کشور هستید، چه انتظاری می‌توانید داشته باشید؟

– اظهار تمایل برای درخواست پناهندگی با صدورفرم گواهی («کاغذ پلیس»، «کاغذ سفید») دنبال میشود. فرم گواهی 15 روز اعتبار دارد. توجه داشته باشید که در صورت عدم ارائه درخواست پناهندگی خود در مدت اشاره شده در بالا، در معرض خطر اخراج هستید. – آدرس محل اقامت خود را ثبت کنید. اگر تصمیم گرفته اید کمپ را ترک کنید و یا میخواهید آدرس فعلی محل اقامت خود را تغییر دهید، لطفاً توجه داشته باشید که در صورتی که این کار را به درستی انجام ندهید، در خطر اخراج هستید. خروج بدون اطلاع از آدرس فعلی، به عنوان خروج از مراحل پناهندگی تلقی میگردد (تصور می شود که شما کشور را ترک کرده اید). – ترک بدون اطلاع مرکز پذیرش منجر به لغو مهمان نوازی و خدمات ارائه شده توسط مرکز می شود. – در صورت اخراج، این احتمال وجود دارد که شما در یک “کمپ محصور” در تحت نظر (بازداشت) قرار بگیرید. – ریسک نکنید که تبدیل به یک قاچاقچی یا تاجر قاچاق انسان شوید. مجازات برای این دسته از جرایم کیفری می تواند منجر به حداکثر مجازات یعنی حبس شود. – اگر بدهکار هستید و توانایی بازپرداخت پول را ندارید، خطر بزرگی وجود دارد که قربانی قاچاق انسان شوید. – صرف نظر از اینکه مدارک شناسایی داشته باشد یا نه، شما از نظر کیفری مسئول هستید. ریسک نکنید که برای یک جرم کیفری دستگیر یا مجازات شوید. – عبور غیرقانونی مرز نیز نقض قانون است و شما تحت این خطر خواهید بود که به کشوری که از آن آمده اید بازگردانده شوید یا در صورت تلاش شما برای خروج غیر معمول، به مونته نگرو بازگردانده شوید. – گدایی یا اشتغال غیرقانونی جرم محسوب می شود و شما در خطر جریمه شدن برای آن نوع کار ناقانونی هستید. – لطفا به تصمیمات مقامات احترام بگذارید و راه های قانونی را برای احقاق حقوق خود بکارگیرید.