من به کمک نیاز دارم

اگر شما قربانی احراز شده یا احتمالی قاچاق هستید، خدمات در دسترس هستند و به همه موارد کمکی زیر مراجعه کنید. پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا برای درخواست کمک به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا افسر پلیس مراجعه کنید.

غذا

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
صلیب سرخ
LEGIS

غیرغذایی

پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین ایستگاه پلیس مراجعه کنید.

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
صلیب سرخ
LEGIS

سلامت

پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا اداره پلیس مراجعه کنید.

مقام ایالتی/سازمانتلفن
UNHCR
صلیب سرخ
LEGIS
اتاق اورژانس194

آیا کودکی هستید که به تنهایی سفر می‌کنید، احساس غم،‌یا ترس می‌کنید؟

پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا افسر پلیس مراجعه کنید. اگر اقامتگاه شخصی دارید و می خواهید در آنجا اقامت کنید، شما قادر خواهید بود که تا پایان مراحل پناهندگی این کار را انجام دهید.

نارساییهای فیزیکیدانلود اپلیکیشن
اگر نیاز به محافظت دارید، لطفاً با شماره 192 تماس بگیرید یا به لینک زیر مراجعه کنیدhttp://redbutton.mvr.gov.mk/
اگر از هواوی استفاده می‌کنید، اپلیکیشن را از اینجا دانلود کنیدهمین حالا دانلود کنید
اگر از اندروید استفاده می‌کنید، اپلیکیشن را از اینجا دانلود کنیدهمین حالا دانلود کنید
اگر از اپل استفاده میکنید، اپلیکیشن را از اینجا دانلود کنیدهمین حالا دانلود کنید

آسیب‌پدیری‌های فیزیکی

پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا برای درخواست کمک به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا افسر پلیس مراجعه کنید

مقام ایالتی/سازمان
UNHCR
صلیب سرخ
LEGIS

خدمات اجتماعی

پس از ورود به مقدونیه شمالی، لطفاً در نقطه ورودی با پلیس مرزی تماس بگیرید یا به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا مأمور پلیس مراجعه کنید.

اسکان

اگر به عنوان قربانی احتمالی یا احراز شده قاچاق انسان شناسایی شده باشید، در صورت لزوم مقامات ذیصلاح می‌توانند اقامتگاه مخصوصی را مهیا کنند.

مقام ایالتی/سازمانآدرس
مرکز پناهندگیVizbegovo
مرکز پذیرش موقتTabanovce
مرکز پذیرش موقتVinojug, Gevgelija
مرکز پذیرش اتباع خارجیGazi Baba