اگر بطور غیرقانونی در کشور هستید چه انتظاری می‌توانید داشته باشید؟

ورود غیرقانونی، عبور و همچنین کمک به ورود و عبور غیرقانونی از خاک جمهوری مقدونیه شمالی توسط قانون قابل مجازات است. اگر یک تبعه خارجی به طور غیرقانونی وارد کشور شود یا در آن اقامت کند، ممکن است به جرم تخطی از قانون بین 700 تا 1000 یورو جریمه شود (قانون اتباع خارجی، ماده 217). اتباع خارجی که به طور غیرقانونی در کشور اقامت دارند، در موارد خاصی ممکن است به طور موقت در مرکز پذیرش اتباع خارجی بازداشت شوند (قانون اتباع خارجی، ماده 159). در موارد خاص، ممکن است محدودیت هایی در آزادی رفت و آمد برای پناهجویان اعمال شود (ZMPZ، ماده 63، ماده 64، ماده 65). برای تبعه خارجی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده یا اقامت دارد تصمیم به بازگشت گرفته می شود و در صورت عدم خروج، او از کشور اخراج می شود (قانون اتباع بیگانه، ماده 154، ماده 155). کمک به ورود غیر قانونی، اقامت یا تردد غیرقانونی از طریق خاک کشور بر خلاف مقررات قانون اتباع خارجی ها نیز قابل مجازات است – مجازات آن تا 1 سال زندان یا جریمه نقدی و در برخی موارد حداقل 3 یا 8 سال زندان است (قانون اتباع خارجی ها، ماده ۲۱۱، ماده ۲۱۲). مفاد قانون ملی در مورد اتباع خارجی قابل اجرا است. بنابراین، در صورتی که اتباع خارجی در قاچاق مهاجرین، قاچاق انسان و سایر جرایم دست داشته باشند، طبق قانون کیفری جمهوری مقدونیه شمالی جریمه خواهند شد. علاوه بر این واقعیت که ورود، عبور، اقامت غیرقانونی، و کمک به آنها غیرقانونی و قابل مجازات است، خطرات متعدد دیگری در تردد غیرقانونی وجود دارد. اینها رایج ترین خطراتی هستند که در صورت سفر غیرقانونی از طریق آلبانی ممکن است شما با آن مواجه شوید. این خطرات ممکن است پس از خروج از کشور متوقف نشوند: – از خدمات قاچاقچیان استفاده نکنید – اگر شما، والدین یا بستگان شما برای سفر خود پول پرداخت کنند و/یا با یک قاچاقچی تماس گرفته اید تا سفر شما را ترتیب دهد، ممکن است نتوانید آن پول بازپرداخت کنید یا شما امکان دارد به بدهی های بزرگتری دچار شوید. این می تواند منجر به ضرر مالی (بدهی) و تبدیل به قربانی یا مورد سوء استفاده قرارگرفتن توسط قاچاقچیان گردد. شرایط سفر مهیا شده توسط قاچاقچیان تقریباً همواره برای سلامتی شما و افرادی که با آنها سفر می کنید خطرناک است، که می تواند منجر به شرایط خطرناک پزشکی و مرگ شود. این شیوه سفر غیرقانونی است و توسط مقامات دولتی در مقدونیه شمالی مشمول مجازات می شود. – به قاچاقچی دیگر مهاجران تبدیل نشوید – ریسک نکنید که تبدیل به قاچاقچی یا قاچاقچی انسان شوید. مجازات این دسته از جرایم می تواند به حداکثر مجازاتهای زندان برسد. – سوء استفاده از مکانیزم حفاظت بین المللی – اگر مبنای منطقی برای این باور وجود داشته باشد که فرد به منظور تاخیر یا ممانعت از اجرای تصمیم بازگشت، درخواست حمایت بین المللی کرده است، ممکن است آزادی رفت و آمد او را محدود کند. – خشونت کلامی، فیزیکی و جنسی – مهاجران غیرقانونی در معرض خطر بسیار زیادی قرار دارند که نوعی از خشونت کلامی (توهین، تهدید، داد زدن)، خشونت فیزیکی و خشونت جنسی و جنسیتی را تجربه می کنند. – غارت یا آدم ربایی – اگر بی برنامه سفر می کنید، ممکن است در طول سفر بر خلاف میل خود مورد غارت، ربوده شدن/ نگهداری قرار بگیرید. – ضربه روحی و تجربیات تهدید کننده زندگی– اگر بطور غیرقانونی سفر می کنید، ممکن است به واسطه سفر، افرادی که در جاده ملاقات می کنید، آب و هوای شدید (سرما یا گرمای شدید) یا حیوانات وحشی، خود را در یک موقعیت تهدید کننده زندگی بیابید. شما ممکن است شاهد مرگ یا ناپدید شدن یکی از اعضای گروه باشید.– رفتار مجرمانه – صرف نظر از اینکه مدارک شناسایی داشته باشید یا خیر شما از نظر کیفری مسئول هستید. ریسک نکنید بخاطر جرمی دستگیر یا مجازات شوید. – بدون مجوز کار نکن   – گدایی یا اشتغال غیرقانونی یک جرم است و شما در معرض خطر مجازات برای چنین کارهای غیر معمولی قرار دارید. – به پلیس احترام بگذارید  به تصمیمات مسئولین احترام بگذارید و برای احقاق حقوق خود از راه های قانونی استفاده کنید.