شاخص‌های قاچاق یا تجارت انسان

اگر احساس ترس، یا سوء استفاده یا بکارگیری شده می کنید، لطفا با شماره ttps://redbutton.mvr.gov.mk/. 192 تماس بگیرید و یا به لینک https://redbutton.mvr.gov.mk/ مراجعه کنید. شما می‌توانید اپلیکیشن را از لینک‌های زیر دانلود کنید : هواوی, اندروید, اپل. قاچاق انسان یکی از جدی ترین جنایات ضد بشری است. در قاچاق انسان، شخص بیشتر همانند یک شی نگریسته می شود تا یک آدم. قاچاق مردم جنایت علیه دولت است و فرد قاچاق شده قربانی نیست. در ضمن، شخص قاچاق شده به راحتی می تواند در دام افتاده و قربانی قاچاق شود. در زیر به برخی از شاخص هایی که ممکن است به صورت کامل یا جزئی ظاهر شوند اشاره شده است. در صورتی که بتوانید چندین شاخص را با هم تشخیص دهید درخواست کمک کنید.

شاخصقاچاققاچاق/تجارت انسان
فرد آزادی رفت و آمد داردبلهخیر
فرد حق انتخاب داردبلهخیر
اشخاص ثالث گذرنامه یا شناسنامه خود را نگه می دارندخیربله
یک فرد باید از مرزهای بین المللی عبور کندبلهخیر
داوطلبانه (شخص به صورت داوطلبانه قاچاق می شود)بلهخیر
شخص احساس می‌کند که مورد سوء استفاده قرار گرفته است.خیربله