من می‌خواهم به صفحه اصلی AVRR بروم

طبق قانون پناهندگی و حفاظت موقت، کمیساریای امور پناهندگان و مهاجرت برنامه هایی را برای بازگشت داوطلبانه تبعه خارجی که درخواست پناهندگی او رد شده است یا با تصمیم مرجع ذی صلاح رد شده است یا اگر رویه پناهندگی به حالت تعلیق در آمده باشد، اجرا میکند. تبعه خارجی که از حفاظت موقت برخوردار شده است. تبعه خارجی که حفاظت موقت او خاتمه یافته است. شخصی که اداره پناهندگی به طور رسمی حکم پذیرش درخواست پناهندگی را لغو کرده یا چنین حکمی را فسخ کرده است و تبعه خارجی که حق پناهندگی وی خاتمه است. کمیساریای پناهندگان و مهاجرت اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا فرد بتواند ضمن حقظ کرامت انسانی خود بصورت داوطلبانه به کشور مبدأ بازگردد. طبق همین قانون، کمیساریا گزارش‌های مرتبط با وضعیت کشور مبدأ آن شخص را بررسی می‌کند، شخص را از وضعیت آگاه می‌کند و او را قادر می‌سازد تا با آگاهی کامل از حقایق، تصمیم خود را در مورد بازگشت اتخاذ کند. تا روز بازگشت، شخص در موارد زیر مجاز است: اقامت و آزادی رفت و آمد در جمهوری صربستان، محل اقامت، غذا، پوشاک و کفش؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ آموزش پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه؛ اطلاعات و کمک‌های حقوقی و آزادی مذهب را دارد..[1] اگر می‌خواهید بصورت داوطلبانه به کشور مبدأ خود بازگردید، لطفاً با کارمندان کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) تماس بگیرید.


[1] کمیساریای پناهندگان و مهاجرت جمهوری صربستان (KIRS) LINK