اگر بطور غیرقانونی در کشور هستید، چه انتظاری می توانید داشته باشید؟

در صورت سفر یا اقامت غیرقانونی در جمهوری صربستان، ممکن است با این 9 خطر رایج مواجه شوید. این خطرات ممکن است پس از خروج از کشور متوقف نشوند: – از خدمات قاچاقچیان استفاده نکنید – اگر شما، والدین یا بستگان شما برای سفر خود پول پرداخت کنند و/یا با یک قاچاقچی تماس گرفته اید تا سفر شما را ترتیب دهد، ممکن است نتوانید آن پول بازپرداخت کنید یا شما امکان دارد به بدهی های بزرگتری دچار شوید. این می تواند منجر به ضرر مالی، بدهی شود و تبدیل به قربانی استثمار شده یا مورد سوء استفاده قرارگرفته توسط قاچاقچیان گردد. شرایط سفر مهیا شده توسط قاچاقچیان تقریباً همواره برای امنیت شما، سلامتی شما و افرادی که با آنها سفر می کنید خطرناک است، که می تواند شرایط سلامتی فرد را به خطر بیندازد و منجر به مرگ شود. از جریانهای قانونی برای عبور از مرز ایلتی استفاده کنید و درصورتی که احساس خطر کردید با نزدیک ترین ایستگاه پلیس یا افسر پلیس مرزی تماس بگیرید. – در قاچاق کردن سایر مهاجران مشارکت نکنید – کسی که به دیگران اجازه عبور غیرقانونی از مرز جمهوری صربستان را بدهد یا به صورت غیرقانونی در حال اقامت یا عبور غیرقانونی از صربستان باشد به یک تا هشت سال زندان محکوم می شود.[1] -به صورت غیرقانونی از مرز عبور نکنید – عبور غیرقانونی از مرز نقض قوانین جمهوری صربستان است. اگر از مرز ایالتی جمهوری صربستان خارج از گذرگاه رسمی مرزی عبور کنید یا سعی کنید از آن عبور کنید، یا برای عبور از مرز بدون سند مسافرتی معتبر یا سند معتبر دیگری هستید، شما ممکن است از 10000 تا 100000 دینار جریمه شوید یا حداکثر تا 30 روز زندانی شوید.[2] اگر به محض ورود به جمهوری صربستان بدون تأخیر قصد خود را برای درخواست پناهندگی بیان کنید یا توضیح معتبری برای ورود یا اقامت غیرقانونی خود ارائه دهید، به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی در جمهوری صربستان جریمه یا زندانی نخواهید شد.[3]از جریان های قانونی برای عبور از مرز ایالتی استفاده کنید و در صورتی که احساس خطر کردید با نزدیک ترین ایستگاه پلیس یا افسر پلیس مرزی تماس بگیرید. – سوء استفاده از روند پناهندگی – اظهار قصد پناهندگی با صدور فرم تاییدیه همراه است. مدت اعتبار تاییدیه 15 روز است و پس از آن فرد موظف به ارائه درخواست پناهندگی می باشد. شروع رویه پناهندگی با ارسال فرم درخواست پناهندگی به اداره پناهندگی درنظر گرفته شده است. شخصی که اظهار تمایل کرده برای درخواست پناهندگی خود باید بلافاصله پس از اظهار تمایل خود ثبت نام شود و به یک مرکز پناهندگی یا مرکز دیگری که برای اسکان پناهجویان تعیین شده است ارجاع داده شود، جایی که آنها باید در ظرف مدت 72 ساعت از لحظه صدور تاییدیه ثبت نام گزارش خود را اعلام کنند.[4] اگر شخصی ظرف مدت 72 ساعت پس از ثبت نام و بدون دلیل موجه به مرکز پناهندگی یا سایر مراکز تعیین شده برای اسکان پناهجویان گزارشی ارائه ندهد، ممکن است شخص مطابق با مقررات مربوط به وضعیت حقوقی اتباع خارجی در جمهوری صربستان مجازات شود.[5] – سوء استفاده از روند پناهندگی – آدرس محل اقامت خود را ثبت کنید. اگر تصمیم به خروج از مرکز گرفته اید یا آدرس محل اقامت فعلی خود را تغییر می دهید، شما باید به وزارت کشور (MOI) یا اداره پناهندگی اطلاع دهید. – مراقب باشید قربانی قاچاق انسان نشوید – اگر بدهکار هستید و نمی توانید پول را بازپرداخت کنید، این خطر وجود دارد که قربانی قاچاق انسان شوید. مدارک سفر خود را به دیگران ندهید و مراقب امنیت خود باشید. – خشونت کلامی، فیزیکی و جنسی – مهاجران غیرقانونی در معرض خطر بالایی از تجربه از نوع خشونت کلامی (توهین، تهدید و غیره)، خشونت فیزیکی و همچنین خشونت جنسی و جنسیتی هستند. اگر احساس خطر کردید، با نزدیکترین ایستگاه پلیس تماس بگیرید. اگر در یک مرکز پذیرش یا پناهندگی هستید، با نماینده ای از هر سازمان دولتی یا غیر دولتی حاضر در آنجا تماس بگیرید. – غارت یا آدم ربایی – اگر غیرقانونی سفر می کنید، ممکن است شما در طول سفر بر خلاف میل خود غارت، ربوده یا اسیر شوید. اگر احساس خطر کردید، با نزدیکترین ایستگاه پلیس تماس بگیرید. – ضربه روحی و تجربیات تهدید کننده زندگی – اگر غیرقانونی سفر می کنید، ممکن است با یک موقعیت تهدید کننده زندگی از طرف افرادی که در جاده با آنها ملاقات می کنید، شرایط آب و هوایی سخت (سرما یا گرمای شدید)، یا حیوانات وحشی. مواجه شوید. ممکن است شاهد مرگ یا ناپدید شدن یکی از اعضای گروه باشید. اگر احساس خطر کردید، با نزدیکترین ایستگاه پلیس تماس بگیرید.


  [1] آیین‌نامه رفتار کیفری، (“روزنامه رسمی RS”، شماره 85/2005، 88/2005 – اصلاحیه، 107/2005 – اصلاحیه، 72/2009، 111/2009، 121/2012، 104/2013، 104/2013، 2014، 94/2016 و 35/2019)
https://www.paragraf.rs/propisi/krivicni-zakonik-2019.html [2] قانون کنترل مرزها، (“روزنامه رسمی RS”, شماره 24/2018),
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-granicnoj-kontroli.html [3] قانون پناهندگی و حفاظت موقت، (روزنامه رسمی RS، شماره 24/2018)
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-azilu-i-privremenoj-zastiti.html [4]
Ibid [5]

Ibid